S K

Sandra Kacka

20 years • East Finchley

Education & training

University of Hertfordshire

2018 - 2022 Hatfield, HertfordshireSales