A N

Abdourahmane Ndiong

Education & training

Lyce Bambylor

2012 - 2015 Dakar, Guediawaye