محمد فاضل أبو تسنيم - Wizbii محمد فاضل أبو تسنيم has published his/her professional profile on Wizbii. م ف

محمد فاضل أبو تسنيم

36 years • La Spezia

Education & training

Università Di Pisa

1999 - 2005 Pisa, Province of Pisa