Emploi

Trouvez facilement votre premier job

Découvrir

L'actualité professionnelle des 18-30 ans

Découvrir
Finance

Découvrez les aides financières auxquelles vous êtes éligible

Découvrir
Santé
🎁 1 mois gratuit

La mutuelle qui prend soin de la santé des jeunes

Découvrir
Mobilité

Révisez le code de la route à partir de 9,90€

Découvrir

Offers “Amazon”

days ago Amazon

Technik Utrzymania Ruchu - Mechanik/Elektryk (M/K)

  • Poznan, POLAND

Job descriptionDESCRIPTION

Amazon poszukuje kandydatów na stanowisko Reliability Maintenance Engineering Technician, którzy mają doświadczenie w tej dziedzinie. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:
Osoba pracująca na stanowisku Reliability Maintenance Engineering Technician ma zagwarantować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, terminową realizację konserwacji zapobiegawczej przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów oraz wysoki poziom dostępności sprzętu poprzez stałe wprowadzanie udoskonaleń.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
· Nadawanie priorytetu najlepszym praktykom BHP we wszystkich wykonywanych zadaniach
· Przeprowadzanie zaplanowanej konserwacji zapobiegawczej w odniesieniu do całego wyposażenia obiektu
· Szybkie reagowanie na awarie, komunikacja ze stronami, których dotyczy problem, oraz skuteczne usuwanie wszelkich usterek
· Działanie na rzecz ciągłego wprowadzania udoskonaleń poprzez wyciąganie wniosków z awarii oraz przesyłanie uwag i sugestii dotyczących udoskonaleń za pośrednictwem kierownika liniowego
· Zapewnianie wysokiego poziomu dostępności sprzętu klientom wewnętrznym
· Wspieranie osób pracujących na stanowisku Senior Reliability Engineering Technician i korzystanie z ich zasobów wiedzy

PREFERRED QUALIFICATIONS

PREFEROWANE KWALIFIKACJE:
· Doświadczenie w obsłudze rozdzielni wysokiego napięcia
· Doświadczenie w pracy z maszynami sortującymi
· Doświadczenie w zakresie konserwacji/konfiguracji skanerów kodów kreskowych
· Doświadczenie w pracy z maszynami drukującymi i etykietującymi

Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.

Ideal candidate profileBASIC QUALIFICATIONS

PODSTAWOWE WYMAGANIA:
· Wszechstronne umiejętności z zakresu urządzeń elektrycznych i mechanicznych
· Doświadczenie w pracy z systemami planowania konserwacji zapobiegawczej
· Doświadczenie w wykrywaniu usterek w systemach automatyzacji i zmechanizowanego sprzętu do przenoszenia towarów
· Umiejętność korzystania ze schematów mechanicznych i elektrycznych
· Podstawowe umiejętności z zakresu prac warsztatowych
· Doświadczenie w konserwacji przenośników oraz w pracy z inwerterami/sterownikami silników
· Doświadczenie w pracy wymagającej przestrzegania odpowiednich standardów i przepisów BHP
· Doświadczenie w zarządzaniu wykonawcami zewnętrznymi
· Gotowość do pracy zmianowej w środowisku całodobowym